Bu yazı ile birçok kişinin iş olarak yapmak için can attığı ve özellikle son zamanlarda herkesin bir fikir sahibi olduğu data scientist, yani veri bilimci görevinden sizlere kısaca bahsetmek isterim.

Veri ve veri bilimi nedir?

Gerçek bir durumu ifade eden işlenmemiş (ham) haldeki bilgi parçalarına veri denir. Verilerin birleşimi ile tanımlanabilen her tür bilgiye dayanarak; mevcut durumu tanımlayan, bilgi odaklı keşifler yapan, kategorize edici, sınıflandırıcı ve gelecek ile ilgili tahminler yapılabilen bilgi odaklı çalışma sürecinin tamamına veri bilimi adı verilir.

Veri bilimi süreçlerinde istatistik, makine öğrenmesi, programlama, büyük veri ve açık kaynak yazılımlar yoğun olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sosyal olarak; araştırma, sorgulama, problemler ve teknik çözümler…


Growth Hacking / Çılgın Büyüme

Son zamanlarda iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız kavramlarda farklı fikirler oluşmaya başladı. Ben de bu kavramlar hakkında herkesin aynı algıya varmalarını sağlamak ve doğru bilinen yanlışları doğruya kavuşturmak için yeni nesil görev tanımlarını sizlere anlatmak amacıyla bir seri oluşturmaya karar vermiş ve serinin ilk yazısında ürün yönetimi kavramına açıklık getirmiştim. Bu yazıda, özellikle son dönemlerde iş hayatında oldukça sık duymaya başladığımız ve dilimize Growth Hacking olarak yerleşen fakat Türkçe literatüre görev tanımının işlevi açısından Çılgın Büyüme olarak kazandırmak istediğim bu önemli görevi sizlere anlatmak isterim.

Hakkında oldukça olumsuz düşünen ve yorum yapan çok kişinin olduğu fakat…


İçinde bulunduğumuz zaman dilimi insanlık tarihinde birçok açıdan değişimin belki de en hızlı yaşandığı bir döneme denk gelmekte. Değişim hızındaki ivmenin dahi arttığı bu dönemi akademi dünyası üssel (eksponansiyel) büyüme çağı diyerek de adlandırmaktadır. Finansal teknolojilerdeki ilerlemenin geniş kitlelerin dikkatini çektiği bu dönemde blok zinciri ve dijital varlık projelerindeki büyüme hızlanarak artıyor.

Durumu verilerle somutlaştırmak gerekirse 2013 yılında 66 adet olarak belirlenen dijital varlık sayısı 2021’in başında 4000 adetin üzerine çıkmış vaziyetteydi. Merkeziyetsiz finansın yarattığı paradigma değişiminin ise mevcut sayının bu günlerde 6.000 adetin üzerine çıkmasına vesile olduğunu varsayabiliriz.

Hal böyle olunca blok zinciri ve dijital varlık dünyasındaki fiyatlamalar gerek…


Ürün Yönetimi

İş hayatında her gün yeni bir görev tanımıyla karşılaşıyoruz. Son zamanlarda özellikle en çok data scientist, growth hacker, product manager gibi yeni yeni unvanlar ön plana çıkıyor. Bu şekilde ortaya çıkan iş tanımlarının insanların zihninde farklı farklı anlamlar kazandığını fark ettim çünkü değişim o kadar hızlı ki, ürün yöneticisi rolü her işletmede, her seviyede, her tecrübe seviyesinde farklı anlaşılır hale geldi. Dolayısıyla ben de bu yazıyla özellikle ürün yönetimine bir açıklık getirmek ve 2021 yılı itibariyle herkesin zihninde aynı şeyin anlaşılması için basit bir kavram tanımlaması yapmak isterim.

Ürün yöneticisi son dönemlerde tüm sektörlerde ve şirket gruplarında gündeme gelen yeni…


Tüm dünya olarak yaşadığımız pandemi sürecinde zamanımızın büyük bir bölümünü evlerimizde uzaktan çalışarak geçirmeye başladık. Hepimiz için yeni ve beklenmedik olan bu durum, iş ve özel hayatımızın entegre olmasına ve iş modelimizin kalıcı değişimine yol açtı.

Bu süreç içinde küresel çevre sorunları başta olmak üzere, sosyal, ekonomik ve politik sorunlar da gündeme eklenince hepimiz zorlu bir döneme girdik. Bu durum bizleri daha önce yaşanmamış karmaşık bir düzenin ortasına doğru itti. Karmaşada kaybolmamak adına böyle dönemlerde hem özel hayatımızda hem de iş hayatımızdaki dengeyi sağlamak için enerjimizi yönetmek tamamen bizim elimizde.

Tony Schwartz ve Catherine McCarthy, “Zamanınızı Değil Enerjinizi Yönetin” başlıklı…


Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan blockchain teknolojilerinin, önümüzdeki yıllarda gerek bireyler gerekse işletmeler için iş yapış şekilleri ve modelleri üzerinde büyük etkisi olması bekleniyor. Temel olarak; finansal varlıkların yönetimi, cihaz ve araçların kullanım alışkanlıkları, kimlik bilgilerini kanıtlama yöntemlerine dek pek çok alanda insan / toplum hayatını kökten değiştireceğine inanılıyor.

Bu nedenlerle önümüzdeki dönemde blockchain teknolojileri üzerine faaliyet gösteren şirketlere olan ilginin artarak devam etmesi ve bu teknolojilerin kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor. Daha iddialı görüşlere göreyse gelecekte tüm iş modellerinin blockchain üzerine inşa edileceğine dair işaretler bulunuyor.

Blockchain Teknolojileri ile güvenli, şeffaf, takip edilebilir, aracılara gerek olmaksızın doğrulanabilen büyük ve dağıtık…


100 yıllık bankacılık sektörünü 10 yıllık FinTechler sallıyor

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğum BloombergHT — Finansal Teknoloji programında deneyimli haberci Sefer Yüksel ile son zamanlarda gündemde olan FinTech gelişmelerine dair önemli konular hakkında hızlı bir değerlendirme yaptık. İzleyemeyenler için soru ve cevaplardan oluşan kısa bir yazılı özet yapmak, dileyenler için de programın video kopyasını paylaşmak isterim.

JP Morgan Chase — CEO Jamie Dimon tarafından hissedarlara yazılan yıllık mektupta FinTechlerin bankalar için muazzam rekabetçi tehditlerden biri olarak nitelendirirken özellikle FinTech şirketlerinin hem dijital hem de fiziksel bankacılık ürün ve hizmetlerinin oluşturulmasında büyük adımlar attığını vurguluyor. …


Yıllardır geleceğin bankacılığı olarak tanımlanan dijital bankacılık artık bugünün bankacılığını da ifade ediyor. Hızla dijitalleşen ve değişen bankacılıkta veriler ve müşteriler daha fazla sürecin odağında yer alıyor. Üstelik sadece bankalar değil FinTechler de denkleme girmiş durumda. Dijitalleşen bankalar, FinTech ekosistemi ve teknolojiyle birlikte yenilenen bankacılıkta ‘Jetgiller’ dönemi başlıyor…


Yurt içinde ve yurt dışında işlerini başarı ile yapan bilim insanlarımızı takip ederken Almanya’nın önde gelen üniversitelerinden Trier Üniversitesi (Die Universität Trier) tarafından yapılan bir araştırmaya rastladım. Araştırmanın “Almanya’ya hayat veren orta ölçekli işletmeler” listesine Türkiye kökenli iki girişimin girdiğini gördüm. Birisi son bir senede tüm dünyanın yakından tanıdığı BionTech, diğeri ise uzun yıllardan bu yana yakından tanıdığım ve geçen seneden bu yana Danışma Kurulu Üyesi olduğum teknoloji güvenlik şirketi KOBiL.

Tüm dünyanın gündemini ezici bir şekilde işgal eden pandemi döneminde, hepimizin dikkatini çeken bilim insanlarımız oldu. Gerek dünyanın dört bir yanında yaşayan gerek Türkiye’nin her köşesinde görev yapan bilim…

Soner CANKO

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — SC Yönetim Danışmanlık

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store