Yeni Nesil Görev Tanımları — II

Soner CANKO
3 min readJul 29, 2021

Growth Hacking / Çılgın Büyüme

Son zamanlarda iş hayatında sıklıkla karşılaştığımız kavramlarda farklı fikirler oluşmaya başladı. Ben de bu kavramlar hakkında herkesin aynı algıya varmalarını sağlamak ve doğru bilinen yanlışları doğruya kavuşturmak için yeni nesil görev tanımlarını sizlere anlatmak amacıyla bir seri oluşturmaya karar vermiş ve serinin ilk yazısında ürün yönetimi kavramına açıklık getirmiştim. Bu yazıda, özellikle son dönemlerde iş hayatında oldukça sık duymaya başladığımız ve dilimize Growth Hacking olarak yerleşen fakat Türkçe literatüre görev tanımının işlevi açısından Çılgın Büyüme olarak kazandırmak istediğim bu önemli görevi sizlere anlatmak isterim.

Hakkında oldukça olumsuz düşünen ve yorum yapan çok kişinin olduğu fakat kimsenin tam anlamıyla araştırmadığı bir görev tanımı olan growth hacking, günümüzde oldukça önem kazanan iş kolları arasında yer alıyor. Growth hacking, internet ekonomisinde oldukça kullanılan “hacking” kelimeleriyle ilişkisi olmayan ve internet ekonomisindeki detayları çözerek yaratıcı ve hızlı büyüme stratejileri üreten bir daldır. Aslında “hack”, bir şeyi büyütmek için daha ucuz, daha iyi ve daha hızlı bir yol bulmak anlamına gelir. Growth hacking, terimi ortaya atan ve bu stratejiyi Dropbox ve Eventbrite gibi devleşen start up’ları hızlandırmak için kullanan Sean Ellis tarafından ise “deney odaklı pazarlama stratejisi” olarak tanımlanmaktadır.

Growth hacking, bir işi ölçeklendirmenin ve büyütmenin en etkili yolunu belirlemek için çeşitli kanallarda ve ürün geliştirme yollarında hızlı denemeler kullanan bir pazarlama stratejisidir. Geleneksel pazarlamadan farklı olarak, süreçlere değil hedeflere, sonuçlara ve karlılığa odaklanır. Bu nedenle her zaman bir metodoloji izlemez.

Growth hacking sürecinde, dijital pazarlama tekniklerinin çok önemli yer tutması ve özellikle de dijital pazarlama ajanslarının bu popüler kavramı biraz da sahiplenmesi nedeniyle daha çok B2C’ye uygun bir teknik olarak algılanmaktadır. Oysaki bunun tam aksine growth hacking, sektör ve iş modelinden bağımsız olarak tüm sektörlere ve tüm iş modellerine uygulanabilecek esnek bir yapıdır. Burada amaç büyüme ve dolayısıyla ciro ve satıştır.

Sürekli Dene, Asla Vazgeçme!

Growth hacking inovatif ve daha yenilikçi yaklaşımlar denemeye dayalı olması dolayısıyla, çok daha deneysel bir çalışma yapısı gerektirir. Öngörülemeyen, bilinemeyen, kestirilemeyen büyüme yollarını bulmak için sürekli denemek ve sonuçları değerlendirmek gerekir. Denemelerin hızı growth hacking’in başarısı için bu nedenle önemli bir kriterdir. Birçok deneme yapılacak ve bu denemelerin çoğu başarısız olacak, fakat sonuçta elde edilecek az sayıda başarılı deneme sayesinde çarpıcı sonuçlar alınmaya çalışılacaktır.

Stratejinin işe yaraması için özellikle büyük şirketlerin kültürlerini başarısızlığı kucaklayacak şekilde ayarlamaları gerekir. Growth hacking yeni fikirlere dayanır ve başarılarını garanti etmenin hiçbir yolu yoktur. Çoğu deneme başarısız olabilir fakat bu denemelerden dolayı enerji kaybına uğramadan yüksek motivasyonla yaratıcı fikirler üretebilmek sonuca ulaşabilmek için oldukça gereklidir.

Bu yazıda Türkçeye “Çılgın Büyüme” olarak yerleşmesi gerektiği düşündüğüm ve son zamanlarda birçok girişim tarafından oldukça etkili olarak kullanılan Growth Hacking tanımını sizlere en basit haliyle aktarmaya çalıştım. Serinin bir sonraki yazısında görüşmek üzere. 😊

--

--

Soner CANKO

StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — SC Yönetim Danışmanlık ®