Yeni Nesil Görev Tanımları — I

Soner CANKO
3 min readJul 11, 2021

Ürün Yönetimi

İş hayatında her gün yeni bir görev tanımıyla karşılaşıyoruz. Son zamanlarda özellikle en çok data scientist, growth hacker, product manager gibi yeni yeni unvanlar ön plana çıkıyor. Bu şekilde ortaya çıkan iş tanımlarının insanların zihninde farklı farklı anlamlar kazandığını fark ettim çünkü değişim o kadar hızlı ki, ürün yöneticisi rolü her işletmede, her seviyede, her tecrübe seviyesinde farklı anlaşılır hale geldi. Dolayısıyla ben de bu yazıyla özellikle ürün yönetimine bir açıklık getirmek ve 2021 yılı itibariyle herkesin zihninde aynı şeyin anlaşılması için basit bir kavram tanımlaması yapmak isterim.

Ürün yöneticisi son dönemlerde tüm sektörlerde ve şirket gruplarında gündeme gelen yeni bir görev tanımıdır. Bu görev tanımı içerisinde proje yönetimi, yazılım bilgisi, iş analizi, finans ve işletmecilik gibi çok farklı disiplinleri birleştirir. Aslında bir nevi “İsviçre çakısı” gibi birçok tecrübeli insanların şirketlerde hiyerarşik olmayan bir şekilde sorumluluk alabileceği bir alan oluşturur. Ürün yönetimini bundan 20–30 sene ön FMCG şirketleri tarafından keşfedildi ancak, bu sektördeki şirketler bahsettiğimiz göreve sadece pazarlama perspektifi ile bakıyordu. Şimdi ise artık internet ve startup ekonomisinin büyüyüp gelişmesi ile ürün yönetimi farklı bir anlam ifade etmeye başlıyor.

Önemli Olan Yaşam Döngüsünü Yönetmek!

Teknolojinin gelişimi ve hayatımıza her geçen gün daha fazla dahil olması ile değişen koşullar beraberinde evrime uğrayan iş modelleri ve ürün yönetimi konularını gündeme almamıza sebep oldu. Dijitalleşmenin getirdiği, doğal seçilim süreci olarak tanımlayabileceğimiz bu uyumluluk sürecinde firmalar arası rekabette güçlü kalabilmek ve yaratılan ürünlerden beklenilen getirileri elde edebilmek şirketlerin başlıca hedefi haline geldi. Bu konu için de kullanılan en kritik yöntemlerden biri “Ürün Yönetimi”. Bu aksiyondan sorumlu olan ürün yöneticileri, şirket içindeki ve dışındaki ilgili tüm gruplar ile çalışır ve ardından ürünün finansal ve stratejik hedeflerini en iyi şekilde karşıladığından emin olmak için bir plan oluşturup uygulamakla görevlidir. Aslına bakarsanız bir ürün yöneticisi ürünün tüm yaşam döngüsünü planlamak ve yönetmekle yükümlüdür. Yeni fikirlerin oluşturulması, gerekli pazar ve rakip analizlerinin gerçekleştirilmesi, geliştirme aşamasının yönetilmesi ve sonrasında pazara çıkıldıktan sonra şirketin oluşturulan üründen maksimum kazancı sağlarken ürünü kullanan müşterilerini de en iyi şekilde memnun edebilmek temel amaç olarak düşünülebilir.

Bu alanda yaptığım araştırmalarda gözüme çarpan bir başka konu da yaşanan kavram karmaşası içerisinde ürün yönetimi sürecinde karşılaşılan belirli hataların olması. Özellikle en çok göze çarpan durumlardan bazıları ürünün canlıya alınmasıyla birlikte sürecin başarı ile tamamlandığının ve iyi bir ürün ile iyi bir iş modelinin karıştırılması. Bir ürün yöneticisinin görevinin önemli bir kısmı doğru ürünü, güçlü analizler ve gerekli strateji ile hayata geçirmek ve bundan sonrasını da şirket için en karlı, müşterileri için de en verimli olacak şekilde yönetebilmektir. İş modelinin başarısı da bu zorlu sürecin kesintisiz ve dinamik yönetimi ile gelecektir.

--

--

Soner CANKO

StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — SC Yönetim Danışmanlık ®