Orhan Veli ne güzel özetlemiş;

BEDAVABedava yaşıyoruz, bedava;
Hava bedava, bulut bedava;
Dere tepe bedava;
Yağmur çamur bedava;
Otomobillerin dışı,
Sinemaların kapısı,
Camekanlar bedava;
Peynir ekmek değil ama
Acı su bedava;
Kelle fiyatına hürriyet,
Esirlik bedava;
Bedava yaşıyoruz, bedava.
Orhan VELİ

Bu hafta sonu dijital ekranlara bakmadan güzel bir hafta sonu geçirmek için gazete, dergi ve kitaplar arasında gezinmeye kararlıydım. Kütüphanemizdeki klasik kitaplara göz attım. En yeni aldıklarımızdan en ince olanlarını bir kenara ayırdım ve başladım taramaya.

54 sayfalık bir kitapta iki hikaye. Canterville Hayaleti ve Mutlu Prens. Yazar Oscar Wilde. Üstelik 4.99 TL.

Kitap okumak o an için yaşadığımız dünyadan, dönemden, ülkeden, şehirden ve kimliklerimizden ayrılarak yazarın bize sunduğu döneme, ülkeye ve çevreye misafir olmak gibi.

Bir yıldır yaşadığımız pandemi dönemini, gazetelerdeki kötü haberleri unutmak, günlük stres ve sorumluluklara kısa bir süre bile olsa ara vermek bana çok iyi geldi. Oscar Wilde’dan gerçek olamayacak kadar güzel ve eğlenceli iki hikaye ile hafta sonum şenlendi.

Satın almak bedava değil ama verdiği huzur bedava. :)

Dijital CEO ®— StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — Blockchain Türkiye ®

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store