Bankacılıkta ‘Jetgiller’ dönemi

Soner CANKO
5 min readApr 17, 2021

Yıllardır geleceğin bankacılığı olarak tanımlanan dijital bankacılık artık bugünün bankacılığını da ifade ediyor. Hızla dijitalleşen ve değişen bankacılıkta veriler ve müşteriler daha fazla sürecin odağında yer alıyor. Üstelik sadece bankalar değil FinTechler de denkleme girmiş durumda. Dijitalleşen bankalar, FinTech ekosistemi ve teknolojiyle birlikte yenilenen bankacılıkta ‘Jetgiller’ dönemi başlıyor…

Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğunda bayrak taşıyıcı sektörlerin başında bankacılık ve finans geliyor. 2000’li yıllarda başlayan ve son dönemde üst üste yapılan mevzuat düzenlemeleri sayesinde Türkiye, dijital bankacılık alanında dünyada örnek gösterilen öncü ve inovatif ülkeler arasında dikkat çekiyor. Bankalar ve fintech ekosistemi iş birliği, ekonomi yönetimlerinin desteği, Z kuşağının süreci sahiplenmesi ve artan taleple bankaların dijitalleşme yolculuğu son sürat devam ediyor.

Bankacılık ve finansal işlemlerin dijital dünyaya taşınması adına atılan adımlar meyvesini verirken dijital kanalların kullanım oranı her geçen artıyor. TR Karekod, FAST, KOLAS (Kolay Adres Tanımlama), Açık Bankacılık, online ödeme sistemleri ve son olarak da uzaktan müşteri edinimi gibi yasal düzenlemeler dijital bankacılığın önünü açan uygulamalar olarak dikkat çekiyor.

TÜRKİYE, DİJİTAL BANKACILIKTA DÜNYA GENELİNDE TAKDİR TOPLUYOR

İnternet teknolojilerinin kitlesel kullanıma sunulduğu ilk yıllardan itibaren popüler bir konu olan dijital bankacılık, hızlanan internet iletişimi, gelişen mobil teknolojiler, genişleyen toplumsal erişim sayesinde dünya genelinde en hızlı büyüyen alanlardan biri oldu. Ülkemizde 1990’larda hayatımıza peş peşe giren internet ve mobil iletişim teknolojileri bu konudaki ilk teknoloji yatırımlarını mümkün kılmıştır. Bankalarımızın konuya verdiği önem ve kullanıcılardan gelen yoğun talep neticesinde bugün Türkiye Dijital Bankacılık konusunda dünyada örnek gösterilen öncü ve inovatif bir ülke olarak öne çıkıyor.

Özellikle ürün ve hizmet çeşitliği, online (gerçek zamanlı) işlem yapabilme yetenekleri nedeniyle ülkemizde geliştirilen dijital bankacılık teknolojileri dünya genelinde takdir ve kabul görüyor. Kartlı ödeme sistemleri sektörümüz yaklaşık 30 yılı aşan bir tecrübe ve birikimiyle dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyor. Bu alandaki tecrübelerimiz dijital bankacılık hizmetlerine de yansıyor. Tekstil ve turizm gibi Türkiye ödeme sistemleri sektörü yurt dışında çok iyi tanınan, bilinen ve takdir edilen bir konumda. Erken yatırım yaptığımız Chip&PIN güvenlik önlemleri, taksitli ödemeler gibi inovasyonlarımız ve temassız ödemelerin yaygınlaştırılması için yaptığımız pazarlama iletişimi yatırımlarıyla bu alanda başarılar elde edildi.

Dünyada bir başka örneği olmayan ulusal dijital cüzdan uygulamamız BKM Express ve tüm gelişen ülkelere örnek olan TROY -Türkiye’nin Ödeme Yöntemi- son on yılda atılan önemli adımlara örnek olarak sayılabilir.

Yeni mobil teknolojiler ve gelişen akıllı telefonlar sayesinde ödemelerin dijital bankacılık ile entegre olduğunu söylemek yanlış olmaz. Artık ödemeler kartlardan mobil cihazlara, QR kodlara taşınıyor. Bu geçiş döneminde 2020’de tanıtılan FAST ve TR KareKod gibi yeni dijital ödeme yöntemleri çok özel bir görev üstlenecektir.

AÇIK BANKACILIK İLE DAHA REKABETÇİ BİR DÖNEM BİZLERİ BEKLİYOR

 • Kullanıcıları eskisinden daha kolay ve basit bir finansal yaşam bekliyor. Mobil cihazlarımızla eskisinden daha hızlı, birkaç adımda finansal ihtiyaçlarımızı göreceğimiz bir dönem gelecek. Bu gelecekte ödemeler ihtiyaçların görünmez bir parçası olacak. Diğer bir deyişle market alışverişi için ödeme süreci artık bir zaman kaybı ve zorluk olmaktan çıkacak, asıl olan ihtiyacın tamamlayıcısı olarak geri planda kalarak hissedilmeyecek.
 • Açık Bankacılık, hatta açık finans ile tüm finansal ilişkilerimizi bir gösterge paneline toparlamak, görüntülemek ve yönetmek mümkün olacak. Bu sayede ürün ve servisler daha rekabetçi olabilecek. Kişiye özel çözüm ve fiyatlama yapılabilecek.
 • Dijital bankacılıkta hızlı ve sağlıklı bir gelişme için tüm taraflara önemli görevler düşüyor.
 • FinTech girişimleri hız, çeviklik ve yaratıcılık ile bankaları zorlayacak, sürükleyecek ve çok önemli bir görev üstlenecek.
 • Bankalar FinTechler ile hızlı olmayı, gelişmeyi, dönüşmeyi belki hepsinden önemlisi müşteri odaklı olmayı öğrenecek.
 • Düzenleyiciler kullanıcının güveni ve güvenliği için gerekli adımları atarak büyümeyi belirsiz ve kuralsız olmaktan çıkaracak, sağlıklı / güçlü temellere kavuşturacak.

FinTech’ler BÜYÜK BİR DEĞİŞİME VESİLE OLACAK

FinTech girişimlerinin dünya genelinde büyük bir değişime vesile olacağını öngörmek mümkün. Ör­neğin;

 • Finansal ihtiyaçlara erişimin artması, kolaylaşması, ucuzlaşması
 • Bankaların dev organizas­yonlarını yeniden sorgulamasına çevik, yalın ve ekonomik yeni iş modellerinin yaratılması
 • Batmayacak kadar büyük diye adlandırılan dev bankalar ye­rine daha küçük ölçeklerde çok sa­yıda oyuncunun rekabet etmesi
 • Ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması beklenebilir
 • Tüm bu beklentilerin öncesin­de finans sektöründen en temel beklentinin “Güven ve Güvenlik” olduğunu tekrar etmekte fayda gö­rüyorum. Bu kapsamda FinTech Girişimleri kullanıcıların finansal varlık ve verilerine güven vermek ve güvenlik tesis etmek zorunlulu­ğunu ihmal etmemelidir.

Ülkemiz finans dünyası için bir diğer önemli gelişme, BDDK’nın bankaların uzaktan kimlik tespiti ve elektronik ortamda sözleş­me yapa­bilmesi­ne ilişkin yönetmeliği oldu. Diji­talleşme yo­lunda uzun süredir beklenen bir adım olan ve bankacılık işlemlerin­de hayatımızı kolaylaştıracak bu yönetmelik, 1 Mayıs’ta yürürlüğe girecek.

Bu düzenlemenin ardından diğer finansal kurumlar (leasing, factoring, yatırım, e-para vd.) için benzer alt düzenlemelerin ilgili dü­zenleyiciler tarafından bir bir ya­yınlanması beklenmektedir.

Bu düzenleme ile bankalar­da görüntülü görüşmeler ile hesap açabilir ve güvenli işlem yapabileceğiz.

Pandemi döneminin zo­runlulukları ile hızlanan bu tür dü­zenlemelerin gelecekte hayatımızı kolaylaştıracak, hızlandıracak ve güvenli kılacak yeni uygulamaların kapısını araladığını söylemek ye­rinde olacaktır.

Özetle, bankacılık, yeni iş modelleri ve yeni oyuncularla farklı bir yöne doğru evrili­yor ve bu değişimin odağında müşteri var. Değişen müşteri beklentilerini adreslemeye çalışan geleneksel bankalar, dijitalleşen bankalar, Fin­Tech’ler var. Ama hepsinden önemlisi bu değişimi gözlemleyen, anlayan ve buna göre kendini yeni­leyen, taraflara / paydaşlara ihtiya­cımız var…

Bu yazının ilk hali Dünya Gazetesi / E-Mercek dergisinde yayınlanmıştır.

Twitter | LinkedIn | Youtube| Web

--

--

Soner CANKO

StartUp Dostu ® — FinTech Istanbul ® — SC Yönetim Danışmanlık ®